• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
CFD — گذار به SLVR, COPPER
22 نوا 2022

CFD — گذار به SLVR, COPPER

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید SLVR, COPPER 28.11.2022 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید SLVR.MAR3, COPPER.MAR3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای SLVR.DEC2, COPPER.DEC2 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قراردادهای باز SLVR.DEC2, COPPER.DEC2 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند 29.11.2022.

با احترام فیبو گروپ