• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
تغییر زمان جلسات تجاری به مناسبت عید شکرگزاری
22 نوا 2022

تغییر زمان جلسات تجاری به مناسبت عید شکرگزاری

مشتریان محترم!

لطفاً توجه فرمائید که به مناسبت عید شکرگزاری (Day Thanksgiving) در آیالات متحدۀ آمریکا در تاریخ 24 و 25 نوامبر 2022 زمان جلسات بازرگانی برخی از قراردادهای CFD تغییر می یابد.

جدول زمانبندی اصلاح شده دوره بازرگانی (ETT) در اینجا ارائه شده است.

با احترام فیبو گروپ