• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
عهد قرارداد انگلیس و اتحادیه اروپا با وجود اولتیماتوم های Brexit

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

همانطور که به نظر می رسد مذاکرات تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا در حال نتیجه دادن است. نتایج آن طور که به نظر می رسند تلخ نخواهد بود. گلدمن ساکس اخیرا احتمال افزایش میان مدت پوند را بر اساس ممکن بودن عهد قراردادنامه برکسیت بیان نمود. دقیقا بعد از اخطار های اتحادیه اروپا بوریس جانسون تصمیم گرفت که نیازی به پافشاری بر انتظارات بریتانیا نیست. چنین خروجی مسلما  برای شرایط اقتصادی طرفین مطلوب تر است و فشار ایجاد شده روی پوند و یورو را نسبت به دلار کم خواهد نمود.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.