• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
فارکس روزانه 06.03.2020

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

فارکس روزانه 06.03.2020 صبح دوشنبه، با پدرام رئوفی. پیشنهادات تجاری پدرام برای اجرای معاملات روزانه و همچنین میان روزی بسیار موثر خواهند بود. این ویدو به صورت مداوم در هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به ساعت 11:00 به وقت تهران ارائه می گردد. بازگشایی حساب معاملاتی: https://farsi.fibo-forex.org/ صفحه ی ما در Facebook : https://www.facebook.com/fibogroupfarsi/ صفحه ی ما در Telegram : https://t.me/fibogroupltd صفحه ی ما در


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.