• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
بوریس جانسون: اعضای پارلمان بریتانیا حق وتو قرنطینه بلند مدت را دارند!

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 اعضای حزب محافظه کار بریتانیا مخالف قرنطینه کامل و تمام عیار می باشند. به همین دلیل نیز رهبر آنها به اعضای پارلمان اجازه وتو کردن درخواست تمدید قرنطینه سخت را داد. طبق آخرین بیانیه های بوریس جانسون امکانات کافی برای مواظبت از بیماران در سطح کشور وجود دارد و از روز چهارشنبه اماکن عمومی غیر ضروری نیز قرار است بسته شوند. این روند به احتمال زیاد به بریتانیا کمک خواهد نمود تا این بار هم قرنطینه کامل را تمدید نکند و از این طریق از سهام و ارز کشور نیز حمایت شود. چرا که کسب و کار، توان مصرف کننده و سطح اشتغال بدین شکل کاهش شدید پیدا نخواهد کرد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.