• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
احتمال بروز اختلال مرزی به موازات اتمام به زود دوره انطباق برکسیت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

دولت اعلام کرده است که تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا با پایان یافتن دوره Brexit در ژانویه با "اختلال قابل توجهی" روبرو خواهد شد. اداره حسابرسی ملی (NAO) گفت: "بسیار بعید است" که بازرگانان آماده بررسی محموله های تجاری جدید اتحادیه اروپا در مرزهای خود باشند. همچنین هشدار داد که زمان "محدودی" باقی مانده و بنادر انگلستان برای آزمایش سیستم های جدید فناوری اطلاعات آماده نیستند. انگلیس رسماً در اوایل سال جاری اتحادیه اروپا را ترک کرد اما قوانین تجاری اتحادیه اروپا را تا پایان دسامبر امسال دنبال می کند. در گزارش NAO آمده که پایان دوره انطباق برکسیت "تغییر قابل توجهی" ایجاد می کند، حتی اگر انگلیس با توافق تجاری موافقت کند. طبق توافق نامه خروج انگلستان، ایرلند شمالی قرار است قوانین گمرکی اتحادیه اروپا را در بندرهای خود اعمال کند. NAO گفت: اداره کشاورزی، محیط زیست و امور روستایی ایرلند شمالی (DAERA)، با ادامه یابی مذاکرات تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا "به شدت مختل شده است". این ناظر اضافه کرد که DAERA "وضوح" کافی در مورد بررسی ها گمرکی مورد نیاز را در اختیار ندارد. در ضمن لایحه بحث برانگیز دولت انگلستان، كه به وزرا اختیار می دهد تا بخشهایی از توافق نامه Brexit را نادیده بگیرند، "اعدم اطمینان بیشتر" را به بازار بر می گرداند. چنین خبری می تواند فشار قابل توجهی بر پوند ایجاد نماید.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.