• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ 21.04.2020

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

USDX

شاخص دلار آمریکا (USDX) هنوز هم در زیر سطح مقاومت فنی 100.30 قرار دارد. همچنین به منطقه پشتیبانی باریک 99.65-99.80 توجه نمایید. ما شاهد شکل گیری حرکت افقی در چهارچوب کانال افقی 99.65-100.30 هستیم که به نوبه خود، عدم اطمینان بازار را نشان می دهد. شکسته شدن سطح 100.30 راه را برای 100.90 و حتی 101.70 نیز باز می کند - سناریوی اصلی: تا زمانی که قیمت به زیر 99.65 بازگردند، افزایش دلار در اولویت قرار دارند. شکست سطح یاد شده، ممکن است فعالیت فروشندگان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، یعنی افت USDX تا مرز 98.80  حتی 98.30.

 

EUR/USD

نرخ گذاری ها در نزدیکی سطح پشتیبانی 1.0825 قرار دارند. در همین حال، دستیابی به پشتیبانی یاد شده به ما اجازه نمی دهد تا روی کاهش شدید جفت ارزی حساب کنیم. زیرا سطح دیگری در مسیر فروشندگان قرار دارد - 1.0775. امروز آلمان و منطقه یورو گزارش هایی راجع به تغییر در شاخص تمایلات اقتصادی ZEW منتشر می نمایند. این یک گزارش ماه آپریل است. بنابراین، تأیید پیش بینی های بدبینانه ممکن است فشار اضافی بر یورو وارد نموده و در نتیجه، جفت ارزی را با کاهشی شدید رو به رو نماید.

 

GBP/USD

شکسته شدن پشتیبانی 1.2440 خطر کاهش بیشتر تا مرز 1.2300 و حتی 1.2200 را نیزافزایش می دهد. در راه رسیدن به سطح پشتیبانی مشخص شده، سطح 1.2370 وجود دارد. در ماه مارچ تعداد برنامه های اولیه مزایای بیکاری در انگلیس بسیار کمتر از پیش بینی بود، با این وجود پوند افت نمود. در ضمن به عدم رشد شدید جفت توجه کنید که یک بار دیگر نشانگر ضعف خریداران است.

 

USD/JPY

نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز در بازه ی 107.00-108.15 سیر می نماید. این امر نشانگر عدم اطمینان بازار است و از این طریق خطر حرکت شدید قیمت در کوتاه مدت افزایش می یابد. تا زمان بازگشت نرخ گذاری ها بر فراز 108.00، سناریو نزولی بیشتر امکان پذیر است. در عین حال، هنوز هیچ سیگنال معاملاتی با کیفیت بالا - وجود ندارد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.