• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
تحلیل و اخبار

پیش بینی جفت ارزها

جدول تغییرات

نام اسپرد Bid Ask روحیه معامله گرام
BTC/USD 0 19341.637 19341.637
EUR/USD 0.0005 0.98058 0.9801
EUR/RUB 0.025 56.322 56.347
AUD/SEK 0.0178 7.245 7.2628
AUD/CAD 0.0001 0.88959 0.88969
AUD/CHF 0.0001 0.63464 0.6347
AUD/DKK 0.0012 4.925 4.9262
AUD/JPY 0.006 93.747 93.753
AUD/NZD 0.0002 1.13543 1.1356
AUD/SGD 0.0003 0.9304 0.93067
AUD/USD 0.0002 0.64964 0.64942
AUD/ZAR 0.0116 11.6653 11.6769
CAD/CHF 0.0002 0.71332 0.71353
CAD/JPY 0.007 105.408 105.415
CAD/MXN 0.0071 14.7168 14.7239
CHF/JPY 0.015 147.729 147.744
CHF/NOK 0.006 10.9672 10.9732
CHF/SEK 0 11.4225 11.4225
EUR/CHF 0.0002 0.9581 0.95826
EUR/DKK 0.0002 7.4361 7.4363
EUR/JPY 0.004 141.504 141.508
EUR/NOK 0.0067 10.50689 10.51362
EUR/SEK 0.0043 10.94817 10.95243
EUR/ZAR 0.0149 17.6051 17.62
EUR/SGD 0.0004 1.40437 1.40478
EUR/NZD 0.0004 1.71386 1.71422
EUR/HUF 0.91 420.88 421.79
EUR/GBP 0.0007 0.8847 0.8854
EUR/PLN 0.0052 4.8508 4.856
EUR/CZK 0.027 24.525 24.552
EUR/CAD 0.0002 1.34264 1.34289
EUR/AUD 0.0003 1.50938 1.50966
USD/ZAR 0.0051 17.9635 17.9686
USD/PLN 0.0018 4.95066 4.95244
USD/SGD 0.0004 1.4326 1.43297
USD/MXN 0.0026 20.16165 20.16421
USD/SEK 0.003 11.17102 11.17398
USD/NOK 0.007 10.71847 10.7255
USD/DKK 0.0004 7.58655 7.58699
USD/CHF 0 0.97739 0.97741
USD/HKD 0.0003 7.84974 7.85006
USD/CZK 0.03 25.016 25.046
USD/JPY 0.003 144.357 144.36
USD/CAD 0.0005 1.3695 1.37
USD/HUF 0.2 429.6 429.8
USD/RUB 3 56 59
GBP/AUD 0.0003 1.70572 1.70604
GBP/CAD 0.0002 1.5174 1.51763
GBP/CHF 0.0002 1.08259 1.08274
GBP/JPY 0.028 159.905 159.933
GBP/DKK 0.0015 8.40405 8.40552
GBP/NOK 0.0054 11.8764 11.88178
GBP/NZD 0.0006 1.93678 1.93742
GBP/SEK 0.0057 12.37268 12.37837
GBP/SGD 0.0006 1.58712 1.58775
GBP/USD 0.0001 1.10827 1.10821
GBP/ZAR 0.01 19.90258 19.91258
NOK/SEK 0.0008 1.04152 1.04229
SGD/JPY 0.024 100.747 100.771
NZD/CAD 0.0004 0.78324 0.78367
NZD/CHF 0.0003 0.55885 0.55913
NZD/JPY 0.024 82.552 82.576
NZD/USD 0.0003 0.57221 0.57189
NZD/SGD 0.0007 0.81904 0.81978
GOLD 0.01 14.89 14.9
USD/COP 2 4522.82 4524.82
EUR/COP 0.25 4434.3 4434.55
USD/THB 0.05 37.87 37.92

اکسپرت های ما

  • Andrew Masters

    The world of trading has no boundaries

  • وحید مقدم

    گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.

وبینارها و رویدادها

معرفی دوره های ویدئویی

شما را برای شرکت در دورۀ آموزشی عملی دعوت میکنیم که طی آن معامله گران خبره با شما در مورد اصول تجارت در بازار فارکس به اشتراک میگذارند و شما را با اصتلاحات و ابزارهای این بازار آشنا می کنند و همچنین با استفاده از مثال های واقعی به شما نشان میدهند که چطور میشود از تجارت در بازار ارزی کسب درآمد کرد. فورمات درسها آنلاین است.استریم های تحلیل گر

تحلیلگران برجسته ما مرتباً وضعیت موجود در بازار فارکس را بصورت زنده بررسی می کنند. با استفاده از گزینه های مختلف تجزیه و تحلیل، آنها به شما کمک می کنند تا جالب توجهترین راه حل ها را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنید. ما جفت ارزهای اصلی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD ، USD / CHF ، USD / CAD ، NZD / USD و همچنین قیمت های طلا (طلا ، XAU) و نفت (نفت ، WTI) را تحلیل و بررسی می کنیم.