• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ابزارهای مالی

انتخاب گستردۀ ابزارهای مالی به شما این امکان را میدهد تا هر نوع استراتژی تجاری را به کار ببرید و بتوانید پرتفوی سرمایه گذاری متنوع را ایجاد کنید.

Forex

برای به حداکثر رسانیدن سود، معاملات را با استفاده از اسپردهای کم (نزدیک به صفر) و انتخاب گسترده ای از ابزارهای تجاری، انجام دهید. تجارت کلاسیک مبنی بر مابه التفاوت نرخ ارز.

CFD

برای کارآمدترین سودهی از ابزارهای معاماملاتی سی اف دی بر روی کالاها، ارزها، فلزات استفاده کنید.

Cryptocurrency

بدون توجه داشتن به سعودی یا نزولی بودن نرخ، سرعت در پوزیشن گیری را در ارزهای دیجیتال تجربه کنید. واریز و برداشت راحت، تحلیل نمودار، تجارت با یک کلیک.

Spot Metals

پس انداز طلایی خود را ایجاد کنید. سرمایه گذاری در ارزهای بهادار که ارزش آنها در طول قرنها باقی می ماند.

جدول تغییرات

نام اسپرد Bid - Ask روحیه معامله گرام
BTC/USD 0 23408.258 - 23408.258
EUR/USD 0.0006 1.09373 - 1.09314
EUR/RUB 0.025 77.136 - 77.161
AUD/SEK 0.0027 7.3141 - 7.3168
AUD/CAD 0.0001 0.94235 - 0.94246
AUD/CHF 0.0002 0.64481 - 0.645
AUD/DKK 0.0011 4.8089 - 4.81
AUD/JPY 0.015 90.718 - 90.733
AUD/NZD 0.0002 1.09048 - 1.09063
AUD/SGD 0.0003 0.92524 - 0.92549
AUD/USD 0.0002 0.70624 - 0.70602
AUD/ZAR 0.0075 12.1158 - 12.1233
CAD/CHF 0.0001 0.68417 - 0.68431
CAD/JPY 0.012 96.245 - 96.257
CAD/MXN 0.0075 14.0015 - 14.009
CHF/JPY 0.016 140.668 - 140.684
CHF/NOK 0.0042 10.973 - 10.9772
CHF/SEK 0.003 11.34057 - 11.34361
EUR/CHF 0.0001 0.99836 - 0.99847
EUR/DKK 0.0003 7.4444 - 7.44465
EUR/JPY 0.008 140.449 - 140.457
EUR/NOK 0.0029 10.95671 - 10.95958
EUR/SEK 0.0026 11.31822 - 11.32086
EUR/ZAR 0.03 18.7495 - 18.7795
EUR/SGD 0.0006 1.43232 - 1.43294
EUR/NZD 0.0007 1.68815 - 1.6888
EUR/HUF 0.278 385.561 - 385.839
EUR/GBP 0.0001 0.89224 - 0.89232
EUR/PLN 0.0015 4.6889 - 4.69037
EUR/CZK 0.0064 23.7594 - 23.7658
EUR/CAD 0.0002 1.45912 - 1.45934
EUR/AUD 0.0001 1.54823 - 1.54832
USD/ZAR 0.01 17.1759 - 17.1859
USD/PLN 0.004 4.2879 - 4.2919
USD/SGD 0.0003 1.31052 - 1.31079
USD/MXN 0.0105 18.6901 - 18.7006
USD/SEK 0.002 10.3594 - 10.36141
USD/NOK 0.0039 10.02245 - 10.02637
USD/DKK 0.0005 6.80987 - 6.81036
USD/CHF 0 0.91334 - 0.91336
USD/HKD 0.0004 7.84575 - 7.8461
USD/CZK 0.03 21.729 - 21.759
USD/JPY 0.04 128.46 - 128.5
USD/CAD 0.0006 1.3347 - 1.3353
USD/HUF 0.2 352.71 - 352.91
USD/RUB 0.01 70.3854 - 70.3954
GBP/AUD 0.0002 1.73517 - 1.73535
GBP/CAD 0.0004 1.63518 - 1.63554
GBP/CHF 0.0002 1.11884 - 1.11908
GBP/JPY 0.02 157.405 - 157.425
GBP/DKK 0.0019 8.34242 - 8.34431
GBP/NOK 0.0053 12.27866 - 12.28392
GBP/NZD 0.0004 1.89206 - 1.8925
GBP/SEK 0.0043 12.68896 - 12.69324
GBP/SGD 0.0005 1.60554 - 1.60607
GBP/USD 0.0001 1.22521 - 1.22513
GBP/ZAR 0.01 21.0243 - 21.0343
NOK/SEK 0.0006 1.03313 - 1.03375
SGD/JPY 0.014 98.034 - 98.048
NZD/CAD 0.0002 0.86413 - 0.86436
NZD/CHF 0.0001 0.59128 - 0.59143
NZD/JPY 0.014 83.177 - 83.191
NZD/USD 0.0004 0.64788 - 0.64746
NZD/SGD 0.0007 0.84826 - 0.84893
GOLD 0 19.4 - 19.4
USD/COP 2 4585.95 - 4587.95
EUR/COP 0.25 4995.25 - 4995.5
USD/THB 0.016 32.965 - 32.981

FAQ