• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ابزارهای مالی

انتخاب گستردۀ ابزارهای مالی به شما این امکان را میدهد تا هر نوع استراتژی تجاری را به کار ببرید و بتوانید پرتفوی سرمایه گذاری متنوع را ایجاد کنید.

Forex

برای به حداکثر رسانیدن سود، معاملات را با استفاده از اسپردهای کم (نزدیک به صفر) و انتخاب گسترده ای از ابزارهای تجاری، انجام دهید. تجارت کلاسیک مبنی بر مابه التفاوت نرخ ارز.

CFD

برای کارآمدترین سودهی از ابزارهای معاماملاتی سی اف دی بر روی کالاها، ارزها، فلزات استفاده کنید.

Cryptocurrency

بدون توجه داشتن به سعودی یا نزولی بودن نرخ، سرعت در پوزیشن گیری را در ارزهای دیجیتال تجربه کنید. واریز و برداشت راحت، تحلیل نمودار، تجارت با یک کلیک.

Spot Metals

پس انداز طلایی خود را ایجاد کنید. سرمایه گذاری در ارزهای بهادار که ارزش آنها در طول قرنها باقی می ماند.

جدول تغییرات

نام اسپرد Bid - Ask روحیه معامله گرام
BTC/USD 0 19122.846 - 19122.846
EUR/USD 0.0005 0.9801 - 0.97962
EUR/RUB 0.025 58.116 - 58.141
AUD/SEK 0.01 7.1151 - 7.1251
AUD/CAD 0.002 0.88455 - 0.88655
AUD/CHF 0.0019 0.631 - 0.6329
AUD/DKK 0.001 4.8577 - 4.8587
AUD/JPY 0.01 92.686 - 92.696
AUD/NZD 0.001 1.14389 - 1.14489
AUD/SGD 0.005 0.917 - 0.922
AUD/USD 0.0004 0.64062 - 0.6402
AUD/ZAR 0.001 11.6251 - 11.6261
CAD/CHF 0.0017 0.7129 - 0.7146
CAD/JPY 0.05 104.647 - 104.697
CAD/MXN 0.0025 14.5716 - 14.5741
CHF/JPY 0.005 146.599 - 146.604
CHF/NOK 0.001 11.0325 - 11.0335
CHF/SEK 0.001 11.2641 - 11.2651
EUR/CHF 0.001 0.96735 - 0.96835
EUR/DKK 0.0009 7.4348 - 7.4357
EUR/JPY 0.005 141.886 - 141.891
EUR/NOK 0.0076 10.6691 - 10.6767
EUR/SEK 0.0079 10.8802 - 10.8881
EUR/ZAR 0.0525 17.7671 - 17.8196
EUR/SGD 0.0037 1.405 - 1.4087
EUR/NZD 0.001 1.75129 - 1.75229
EUR/HUF 0.5 422.84 - 423.34
EUR/GBP 0 0.87822 - 0.87827
EUR/PLN 0.0025 4.8543 - 4.8568
EUR/CZK 0.03 24.574 - 24.604
EUR/CAD 0.001 1.35506 - 1.35606
EUR/AUD 0.001 1.53026 - 1.53126
USD/ZAR 0.015 18.1462 - 18.1612
USD/PLN 0.004 4.9491 - 4.9531
USD/SGD 0.0016 1.43495 - 1.43659
USD/MXN 0.03 20.14 - 20.17
USD/SEK 0.005 11.1157 - 11.1207
USD/NOK 0.0122 10.8835 - 10.8957
USD/DKK 0.0035 7.5845 - 7.588
USD/CHF 0.0004 0.9871 - 0.9875
USD/HKD 0.0002 7.8498 - 7.85
USD/CZK 0.03 25.079 - 25.109
USD/JPY 0.04 144.72 - 144.76
USD/CAD 0.0004 1.3826 - 1.383
USD/HUF 0.2 431.54 - 431.74
USD/RUB 0.05 59.075 - 59.125
GBP/AUD 0.0001 1.74292 - 1.74302
GBP/CAD 0.0005 1.54323 - 1.54373
GBP/CHF 0.001 1.10152 - 1.10252
GBP/JPY 0.01 161.554 - 161.564
GBP/DKK 0.0005 8.4675 - 8.468
GBP/NOK 0.0025 12.1537 - 12.1562
GBP/NZD 0.001 1.99414 - 1.99514
GBP/SEK 0 12.3822 - 12.3822
GBP/SGD 0.003 1.6011 - 1.6041
GBP/USD 0.0001 1.11661 - 1.11655
GBP/ZAR 0.075 20.2257 - 20.3007
NOK/SEK 0.003 1.0195 - 1.0225
SGD/JPY 0.003 100.821 - 100.824
NZD/CAD 0.0005 0.77356 - 0.77406
NZD/CHF 0.0016 0.5515 - 0.5531
NZD/JPY 0.01 80.992 - 81.002
NZD/USD 0.0003 0.55975 - 0.55944
NZD/SGD 0.002 0.8025 - 0.8045
GOLD 0.09 15.41 - 15.5
USD/COP 11.75 4604.13 - 4615.88
EUR/COP 0.25 4518.56 - 4518.81
USD/THB 0.01 37.853 - 37.863

FAQ